Privatlivspolitik

GENERELT

Hos GreenGHOST ApS tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. GreenGHOST ApS registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

DATAANSVARLIG

Når du handler på greenghost.dk, eller når du på anden måde kommunikerer med os, modtager og indsamler vi en række personoplysninger om dig. Dette gør os til såkaldt dataansvarlige. Formelt set er den dataansvarlige:

GreenGHOST ApS
Alhøjvænget 56
4220 Korsør
CVR: 40547193

PERSONOPLYSNINGER & FORMÅL

For at kunne handle på greenghost.dk skal du som minimum oplyse:

 • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Dine personoplysninger bliver behandlet med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, da vi er nødsaget til at behandle ovenstående oplysninger for at kunne levere de købte varer. 

SLETNING

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Herefter vil oplysningerne blive slettet. 

VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden, eller såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Dine personoplysninger kan blive overladt til vores leverandør af fx ordrehåndteringssystem, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler).

RETTIGHEDER

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst.

Du har ret til:

 • at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
 • at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
 • at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
 • at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
 • at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
 • at få slettet alle dine personoplysninger (retten til at blive slettet). I særlige tilfælde.

KLAGE

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klage kan sendes til:

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Du finder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger, på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK

Vi forbeholder os retten til løbende at ændre og tilpasse denne politik.